Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling

Visjon og mål

Lidenskap. Erfaring. Kompetanse.

Visjon og mål

Visjon

Vi skal være en viktig arena for nettverksbygging, styrearbeid og lederkompetanse på Romerike.

Mål

Styreutvikling Romerike ble stiftet 20. desember 2007. 

 • Skape verdigivende nettverk for bedrifter på Romerike.
 • Bidra til kompetanse i partnere og medlemmers eierskap, styre og ledelse, samt bistå i rekrutteringen av styremedlemmer.
 • Tilby foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging, opplæring og kurs.

Rolle

Være en attraktiv samarbeidspartner, brobygger og tilbyder for bedrifter og personer som er opptatte av næringslivet på Romerike: En aktiv ressurs for nettverksbygging, styrearbeid og lederkompetanse

Ledelse og styrearbeid

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

Styreutvikling Romerike

Aktuelle tema som Styreutvikling Romerike, sammen med sitt nettverk av ressurspersoner og samarbeidspartnere, setter på dagsorden for sine medlemmer er:

 • Strategi, God virksomhetsstyring og Resultatmåling
 • Kommunikasjon, omdømme- og merkevarebygging
 • Det å være leder - lederansvaret
 • Trender i samfunnet, Forskning og utvikling og Samfunnsansvaret for ledere og virksomheten
 • Etikk
 • Styrets ansvar, sammensetning, kompetanse/mangfold og praktisk veiledning i styrearbeid
 • Styret som ressurs for småbedriftene
 • Hva har adm.direktør og eier lov å forvente av hvert styremedlem? Samspill mellom styret og adm.direktør
 • Styreevalulering - ulike verktøy
 • Revisors ansvar og kommunikasjon med ledelsen og styret
 • Program for opplæring av styremedlemmer
 • Arbeid med Styrepool - skaffe styrekandidater
 

Kontakt oss

Sammen med vårt nettverk av ressurspersoner og samarbeidspartnere, hjelper vi dere med å sette dagsorden.

KONTAKT OSS ▸