Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling

Tjenester

Styrepool

 

Styrepool

En av de viktigste tjenester til Styreutvikling Romerike er styrepool.
Med vekt på aktivt styrearbeid, ønsker foreningen å bidra til at så vel små, nystartede som større bedrifter, løpende vurderer å investere i kompetente styremedlemmer og mest mulig jevn kjønnsfordeling.

I vår styrepool inngår medlemmer som er interessert i å ta på seg styreverv. 

Styrepoolen i samarbeid med våre partnere og våre medlemmer

Styrepoolen utvikles i samarbeid med våre partnere og våre medlemmer, og består av personer med bred erfaring fra ledelse og styrearbeid i mange bransjer. Medlemmene er kvalitetssikret av oss og våre partnere.Vår styrepool er lukket og bare tilgjengelig for sekretariatet og styremedlemmer i Styreutvikling Romerike.Ta kontakt med sekretariatet eller et av styremedlemmene for nærmere informasjon på post@styreutviklingromerike.no

Formidling av styremedlemmer

Fra vår styrepool og i samarbeid med partnere formidler vi styrekandidater til medlemsbedrifter og andre interessenter. Sammen med ledelsen og eierne i selskapet arbeider vi frem en ønsket profil på styremedlemmet ut fra behov for kompetanse, erfaringer og mangfold.

Ta kontakt med sekretariatet eller et av styremedlemmene for nærmere informasjon.