Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling

Tjenester

Styreevaluering

 

Styreevaluering

Verktøy for styreevaluering

Styreutvikling Romerike ønsker å gi sine medlemmer innsikt i, og tilbud om verktøy for styreevaluering. Styreevaluering aktualiseres gjennom enkelthendelser, og ønske om god virksomhetsstyring i så vel privat som offentlig sektor.

Evaluering av arbeid

Private selskap, og nå også kommuner kommuniserer sin Eierstyring i stadig sterkere grad. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, utgitt 8. desember 2005 av blant annet Aksjonærforeningen i Norge, Den norske Revisjonsforening, NHO og Oslo Børs, er laget for børsnoterte selskap, men det sies i innledningen at anbefalingen kan være hensiktsmessig for andre selskap.

Revisjonsselskap og konsulentselskap har ulike tilnærminger til hvordan styrene best bør evaluere sitt arbeid. Styreutvikling Romerike søker å knytte til seg de miljøer som har enkle verktøy for styreevaluering, for å kunne presentere tilbudene for sine medlemmer.

 

Styreutvikling Romerike har samarbeid med følgende tilbydere av styreervalueringsverktøy:

Norsk StyreEvaluering (NSE)

Norsk StyreEvaluering (NSE) er et Web-basert verktøy som tar utgangspunkt i Norsk Anbefaling, hvor styret anbefales å gjøre en egenevaluering av sitt arbeid.

Gjennom ca 80-100 positive påstander innenfor testområder som

 • Sammensetning av styret
 • Styreledelse

 • Indre kvalitet

 • Beslutningskvalitet

 • Forholdet til eier

 • Forholdet til virksomheten

 • Åpenhet

 • Omdømme

 • Mål og strategier

 • Økonomi

 • Verdier og etikk

blir styrets medlemmer invitert til å si seg enige, delvis enige, delvis uenige og uenige i utsagnene. Viktigheten av utsagnene vil de også bli bedt om å ta stilling til. Det er Glasshuset, som har utviklet dette måleverktøyet i samarbeid med to andre selskap og flere ressurspersoner (se www.glasshuset-as.no).