Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling

Tjenester

Her kommer noe tekst.

Våre tjenesteområder

 

STYREKAFÉ/FROKOST

Styrekaféene/frokostene er en viktig møteplass og i stor grad kjennetegnet på foreningen. Gjennomføringen skjer i uformelle former. Bedriftsmedlemmer får tilgang til foreningstilbud for sine styrer og ledergrupper.


FORSLAGSKASSE

Styreutvikling Romerike sitt fremtidsbilde er å bidra til utvikling og vekst i Romerike gjennom aktivt styrearbeid.
Hvert styremedlems mulighet for å bidra til positiv utvikling i selskapet, avhenger blant annet av hver enkelt sin erfaringskompestanse.


SEMINAR/KURS

Styreutvikling Romerike sitt fremtidsbilde er å bidra til utvikling og vekst i Romerike gjennom aktivt styrearbeid.
Hvert styremedlems mulighet for å bidra til positiv utvikling i selskapet, avhenger blant annet av hver enkelt sin erfaringskompestanse.STYREPOOL

Styreutvikling Romerike sitt fremtidsbilde er å bidra til utvikling og vekst i Romerike gjennom aktivt styrearbeid.
Hvert styremedlems mulighet for å bidra til positiv utvikling i selskapet, avhenger blant annet av hver enkelt sin erfaringskompestanse.


NETTVERK

Styreutvikling Romerike sitt fremtidsbilde er å bidra til utvikling og vekst i Romerike gjennom aktivt styrearbeid.
Hvert styremedlems mulighet for å bidra til positiv utvikling i selskapet, avhenger blant annet av hver enkelt sin erfaringskompestanse.STYREEVALUERING

Styreutvikling Romerike sitt fremtidsbilde er å bidra til utvikling og vekst i Romerike gjennom aktivt styrearbeid.
Hvert styremedlems mulighet for å bidra til positiv utvikling i selskapet, avhenger blant annet av hver enkelt sin erfaringskompestanse.


DIVERSE

Styreutvikling Romerike sitt fremtidsbilde er å bidra til utvikling og vekst i Romerike gjennom aktivt styrearbeid.
Hvert styremedlems mulighet for å bidra til positiv utvikling i selskapet, avhenger blant annet av hver enkelt sin erfaringskompestanse.