Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling

Seminar og kurs

Seminarer & kurs

 

Utvikling og vekst på Romerike

Styreutvikling Romerike sitt fremtidsbilde er å bidra til utvikling og vekst i Romerike gjennom aktivt styrearbeid.
Hvert styremedlems mulighet for å bidra til positiv utvikling i selskapet, avhenger blant annet av hver enkelt sin erfaringskompestanse.

Seminarer og kurs

Styreutvikling Romerike ønsker å være arrangør og medarrangør i noen få årlige seminarer og kurs som er praktisk innrettet mot det å være styremedlem. Tema kan spenne fra strategi/god virksomhetsstyring, til praktisk ledelse, kommunikasjon, samfunnsansvar og til de formelle sider av styrearbeidet.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt for å komme med innspill til vårt program, og andre kurs/seminarer som vi bør gjøre våre medlemmer oppmerksom på.

 

Ønsker du å inviteres til våre seminarer og kurs?

Ta kontakt med oss: post@styreutviklingromerike.no eller 900 35 897