Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling
Øvre_Romerike.jpg

Styreutvikling Romerike

Nettverksbygging, styrearbeid og lederkompetanse

Styreutvikling Romerike skal være en viktig arena for nettverksbygging, styrearbeid og lederkompetanse på Romerike


Styreutvikling Romerike 

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

Styreutvikling Romerike ble stiftet 20. desember 2007, og ønsker blant annet å:

  • Øke bevisstheten om nytten av å ha et kompetent og aktivt styre

  • Bidra til nettverksbygging og erfaringsutveksling for styrekandidater og interessenter i styrearbeid

  • Bidra til bedre opplæring av styrer og styremedlemmer

  • Skaffe virksomheter kvalifiserte styremedlemmer

Les mer under "Om oss" og "Visjon og mål".

Aktivitetskalender

 
 

Våre tjenester


STYREKAFÉ/FROKOST

Styrekaféene/frokostene er en viktig møteplass og i stor grad kjennetegnet på foreningen. Gjennomføringen skjer i uformelle former. Bedriftsmedlemmer får tilgang til foreningstilbud for sine styrer og ledergrupper. Foreningens fokusområder står sentralt når det faglige innhold fastlegges.


FORSLAGSKASSE

Vi ønsker at dere som brukere kommer med innspill på hva slags temaer vi kan ta opp på våre styrekafeer/frokoster. Har dere også forslag til kurs dere kunne tenke dere, setter vi pris på om dere deler det med oss. Hvis ditt forslag blir brukt og du selv stiller på arrangementet vil du motta en påskjønnelse.


SEMINAR/KURS

Styreutvikling Romerike ønsker å være arrangør og medarrangør i noen få årlige seminarer og kurs som er praktisk innrettet mot det å være styremedlem. Tema kan spenne fra strategi/god virksomhetsstyring, til praktisk ledelse, kommunikasjon, samfunnsansvar og til de formelle sider av styrearbeidet.

 

STYREEVALUERING

Styreutvikling Romerike ønsker å gi sine medlemmer innsikt i, og tilbud om verktøy for styreevaluering. Styreevaluering aktualiseres gjennom enkelthendelser, og ønske om god virksomhetsstyring i så vel privat som offentlig sektor.

 


NETTVERK

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

 


ØNSKER DU Å BIDRA TIL VEKST?

Vi skal være en viktig arena for nettverksbygging, styrearbeid og lederkompetanse på Romerike.

Ønsker du å bli med på laget?


 

 

La oss høre fra deg.

Skriv gjerne noen ord om hva vi kan hjelpe deg med.