Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling
action-3474583_1920.jpg

Styreutvikling Romerike

Nettverksbygging, styrearbeid og lederkompetanse

Styreutvikling Romerike

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

Styreutvikling Romerike ønsker blant annet:

  • Øke bevisstheten om nytten av å ha et kompetent og aktivt styre

  • Bidra til nettverksbygging og erfaringsutveksling for styrekandidater og interessenter i styrearbeid

  • Bidra til bedre opplæring av styrer og styremedlemmer

  • Skaffe virksomheter kvalifiserte styremedlemmer

Aktivitetskalender

 
 

Våre tjenester


frokostmøte

Frokostmøtene er en viktig møteplass og i stor grad kjennetegnet på foreningen. Gjennomføringen skjer i uformelle former. Bedriftsmedlemmer får tilgang til foreningstilbud for sine styrer og ledergrupper. Foreningens fokusområder står sentralt når det faglige innhold fastlegges.


FORSLAGSKASSE

Vi ønsker at dere som brukere kommer med innspill på hva slags temaer vi kan ta opp på våre frokostmøter. Har dere også forslag til kurs dere kunne tenke dere, setter vi pris på om dere deler det med oss. Hvis ditt forslag blir brukt og du selv stiller på arrangementet vil du motta en påskjønnelse.


KURS

Styreutvikling Romerike ønsker å være arrangør og medarrangør i noen få årlige kurs som er praktisk innrettet mot det å være styremedlem. Tema kan spenne fra strategi/god virksomhetsstyring, til praktisk ledelse, kommunikasjon, samfunnsansvar og til de formelle sider av styrearbeidet.

 

STYREEVALUERING

Styreutvikling Romerike ønsker å gi sine medlemmer innsikt i, og tilbud om verktøy for styreevaluering. Styreevaluering aktualiseres gjennom enkelthendelser, og ønske om god virksomhetsstyring i så vel privat som offentlig sektor.

 


NETTVERK

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

 


ØNSKER DU Å BIDRA TIL VEKST?

Vi skal være en viktig arena for nettverksbygging, styrearbeid og lederkompetanse på Romerike.

Ønsker du å bli med på laget?