Styreutvikling Romerike
Ledelse, nettverk og utvikling

Frokostmøter

Frokostmøter

 

Frokostmøtene er en viktig møteplass

Frokostmøte er en viktig møteplass og i stor grad kjennetegnet på foreningen. Gjennomføringen skjer i uformelle former. Bedriftsmedlemmer får tilgang til foreningstilbud for sine styrer og ledergrupper.

Foreningens fokusområder

Foreningens fokusområder står sentralt når det faglige innhold fastlegges. Aktiv kommunikasjon med partnere og medlemmene, god anledning til å utvide sitt nettverk og erfaringsutveksling med andre ledere/styremedlemmer, skal i tillegg til høyt faglig innhold kjennetegne frokostmøtene.

Partnerne og medlemmene

Partnerne og medlemmene får også her anledning til å påvirke foreningens fokus og program, og anledning til å tilføre foreningen viktig kunnskap og erfaring.